Преподаватели

  • Ирина Верне

    Ирина Верне е завършила Югозападния университет в Благоевград със специалност « начална педагогикa ». Учител по душа, тя е първата преподавателка в училище « Васил Левски » за учебната 2006/2007 г., когато се създава асоциацията « Българско училище в Париж ». Като зам. председател на асоциацията, отговаря за педагогическите въпроси. Зад гърба си има реализирани редица образователни инициативи, между които театралната група « Патиланци » към Посолството на България в Париж. Ирина вярва в силата на доброто образование и смята, че българските деца в чужбина могат да бъдат пълноценни граждани, вдъхновявайки се от богатите си български корени.

  • Валентина Стойчева Вълчева

    Валентина Стойчева Вълчева e завършила « Предучилищна и начална училищна педагогика »  в Шуменския университет « Епископ Константин Преславски » с образователно-квалификационна степен Магистър. Учителски стаж от 1998г. до 2007г. в « Димитър Минчев » и от 2007г. до 2018г. в Училище « Кирил и Методий » и Детска градина « Зайченцето бяло » - Париж.

  • Анастасия Топчийска

    Анастасия Топчийска e завършила ПУ « Паисий Хилендарски »- предучилищна и начална педагогика и Прaво в УНСС. Учител с над 20-годишен опит и няколко следдипломни квалификации. Анастасия е преподавала в София в следните училища: 128 СУ « Алберт Айнщайн », кв. Младост 2 ; 50 ОУ « Васил Левски », кв. Драгалевци; 119 СУ « Академик М.Арнаудов », кв. Изток. Била е и преподавател по английски език в начален курс.